Giglen tietosuojaseloste

Giglen tietosuojaseloste
”Gigle” on mobiiliapplikaatio sekä siihen liittyviä verkkosivuja ja verkkosisältöjä. Gigle yhdistää esiintyjät ja näiden asiakkaat.

 

Tämä tietosuojaseloste soveltuu sinuun Giglen käyttäjänä, olitpa sitten esiintyjä tai esityksen tilaaja.

 

Giglen tarjoaa Gigle Oy (2783035-4), c/o NewCo Helsinki, Ensi Linja 1, 00530 Helsinki. Jos sinulla herää näihin käyttöehtoihin liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne meille sähköpostiosoitteeseen makers@gigleapp.com tai soittaa meille: Inkeri Borgman, puh. 044 515 1994.

 

Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste Giglen käyttäjärekisteristä. Gigle Oy on henkilörekisterin rekisterinpitäjä.

 

Henkilörekisterin sisältö ja tietolähteet
Keräämme käyttäjistämme (i) käyttäjätietoa ja (ii) teknistä tietoa. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseenkäyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli tällainen tieto voidaan joissain tilanteissa yhdistää henkilöön, käsittelemme sitä henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

”Käyttäjätieto” on tietoa, jonka keräämme sinulta ja joka syntyy, kun käytät tiettyjä Giglen toimintoja. Käyttäjätietoja voivat olla Gigle-tilitietosi, Gigleen syöttämäsi sisältö, tiedot Giglen kautta tilaamistasi ja tarjoamistasi esityksistä, meille lähettämäsi palaute, nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja maksukorttisi tiedot. Voit antaa meille luvan käsitellä sijaintitietojasi käyttäessäsi Gigleä. Käytämme vain sijaintitietoja, joihin olet antanut luvan, ja käytämme niitä vain Giglen tarjoamiseksi sinulle.

 

”Tekninen tieto” on tietoa, jota keräämme sinun vieraillessasi palveluissamme tai sivustoillamme. Tekninen tieto on esimerkiksi selailutietoja, selaintietoja, laitetietoja, IP-osoitteita, tietoja internetpalveluntarjoajista ja käyttöjärjestelmistä ja verkkosivumme vierailuajoista sekä muuta vastaavaa teknistä tietoa.

 


‘Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Käsittelemme henkilötietojasi hoitaaksemme käyttöehdoistamme johtuvat velvollisuutemme sekä toimiaksemme lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja ylläpitääksemme ja kehittääksemme palvelujamme.

 

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
● yhteydenpito käyttäjiin
● tilausten käsittely ja toteuttaminen
● tarjotaksemme ja hallinnoidaksemme Gigleä
● parantaaksemme ja kehittääksemme Giglen käytettävyyttä ja palvelutarjontaamme
● korjataksemme Giglessa esiintyviä vikoja
● seurataksemme verkkomainontamme tehokkuutta
● räätälöidäksemme Giglen käyttäjäkokemusta
● markkinoidaksemme Gigleä ja Giglessä markkinoitavia esityksiä tai muita viihdepalveluita
● uutiskirjeiden lähettämiseen ja muuhun asiakasviestintään
● analysoidaksemme Giglen käyttöä
● arvioidaksemme Giglen eri toimintojen, esitysten ja esiintyjien suosiota
● riidanratkaisuun, sopimusten noudattamisen valvomiseen
● viranomaisyhteistyöhön, jos sovellettava laki sitä meiltä edellyttää
Emme säilytä henkilötietojasi kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja sen käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika säilyttämiselle vaihtelee näin ollen tiedon käyttötarkoituksesta riippuen.

 

Voimme käyttää kolmansia palveluntarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme, kuten maksupalveluntarjoajia, serveripalveluita, perintäpalveluja, analytiikkapalveluita, mainospalveluja ja markkinointipalveluita. Tällainen käsittely on aina ohjeidemme ja tämän tietosuojaselosteen mukaista.

 

Henkilötietojen siirto ja luovutus
Huomioithan, että tilatessasi esityksen Giglen kautta, tilaustasi koskevat tiedot ilmoitetaan esiintyjälle, jonka esityksen olet tilannut. Esiintyjän yhteystiedot välitetään esityksen esiintyjältä tilanneelle Giglen käyttäjälle.

 

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

 

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena. Tällaisessa tilanteessa takaamme henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja ilmoitamme käyttäjillemme ennen tietojen siirtoa tai soveltuvan tietosuojaselosteen vaihtumista.

 

Olemme toteuttaneet asianmukaiset sopimukselliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille. Informoimme sinua henkilötietojesi käytöstä tällaisissa tapauksissa silloin kun se on mahdollista.

 

Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle
Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi kansainvälisistä siirroista, voit ottaa meihin yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojataksemme henkilötietojasi vahingossa tapahtuvaa tai luvatonta tuhoutumista, häviämistä, muuttamista tai luovuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteemme sisältävät mm. palomuurien käytön, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan salassapitoon sitoutuneet henkilöt, joilla on perusteltu syy käsitellä henkilötietoja. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian lain edellyttämien määräaikojen puitteissa.

 

Sinun oikeutesi
Tarkastusoikeus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin käsittelemiimme henkilötietoihin. Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tai puutteellisen tiedon oikaisemista tai täydentämistä.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Sinulla voi myös olla oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole lainmukaista syytä olla noudattamatta pyyntöä.


Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme. Henkilötietojen käsittelyn poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen/vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

 

Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Oikeuksiesi käyttäminen
Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta yllä oleviin osoitteisiimme. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

 

Evästeet ja vastaavat työkalut
Voimme käyttää sivustoillamme evästeitä ja muita vastaavia työkaluja. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä̈ ja siellä̈ säilytettävä̈ tekstitiedosto. Pixel tagit ja web beaconit ovat pieniä tiedostoja, jotka on sijoitettu tiettyihin verkkosivustojen osiin tai lähettämiimme sähköposteihin, jotka kertovat meille sinun suorittaneen jonkin tietyn toiminnon.

 

Käytämme evästeitä, jotka tekevät internetsivujemme käytöstä sinulle helpompaa esimerkiksi muistamalla käyttäjätunnukset, salasanat tai valinnat. Käytämme myös seuranta- ja analytiikkaevästeitä seurataksemme miten käyttäjämme suhtautuvat tarjoamaamme palveluun.

 

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä̈. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä̈ siten, että̈ voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Myös kolmannet osapuolet, kuten mainospalveluiden tarjoajat, voivat asettaa evästeitä tai muita vastaavia työkaluja päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

 

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomioithan, että näin tehdessäsi jotkin palvelun toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Saadaksesi lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta, käy osoitteessa www.allaboutcookies.org.