Tuottajapäivä – suuntana tulevaisuuden työelämä

Kuva: Mikael Kinanen

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry:n järjestämänä Tuottajapäivänä pohdittiin tuottajien roolia ja sen muutosta tulevaisuudessa. Millä tavalla digitalisaatio muuttaa tuottajien roolia? Millainen on tulevaisuuden tuottaja ja millaisilla ominaisuuksilla varusteltu tuottaja tulevaisuudessa pärjää? Onko itsensätyöllistäminen ja yrittäjyys uhka vai mahdollisuus?

Saimme kunnian keskustella aiheesta SWiPE-hankkeen johtavan professorin Anne Kovalaisen kanssa. SWiPE on Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -hanke, jossa tarkastellaan muun muassa talouden globaalia muutosta, uusia teknologioita ja työnteon uusia alustoja.

image

Kuva: Mikael Kinanen

SWiPEn laatiman vastikään julkaistun tilannekuvaraportin mukaan talouden muutos vaikuttaa työn sisältöihin, osaamisvaatimuksiin sekä työn merkitykseen. Sekä Suomessa että kansainvälisesti yksinyrittäjien määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Keikkatyön, provisiotyön tai alustatalouden tuottaman työn ennustetaan kasvavan entisestään.  Raportin mukaan työ järjestyy uudelleen ja digitalisaation myötä syntyy uusia mikroyrityksiä. (Kovalainen, Anne et al. 2016, 2–4)

Viisi näkökulmaa muutokseen

  1. Silpputyön yleistyminen Paljon huolta ja keskustelua herättänyt itsensätyöllistäjien ja mikroyrittäjien asema voi todellisuudessa olla tulevaisuudessa entistä parempi. Pätkätyöt ovat olleet kulttuurialalla arkipäivää jo pitkään, joten alustatalouden ja digitalisaation tuoma muutos voi olla myös positiivinen asia; mitä suurempi ihmisjoukko kokoaa elantonsa pienestä silpusta, sitä todennäköisempää on että yhteiskunnan täytyy reagoida muutokseen. SWiPEn raportissa mainittiin työhön kohdistuvien muutoksien edellyttävän mm. työn ja sosiaaliturvan keskinäisen suhteen pohtimista (mm. Colin & Palier, 2015) (mt. 3).
  2. Työkalut Jotta tuottaja voi hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla digitalisaation tuomista mahdollisuuksista, tuottajan tulee olla perillä uusista työkaluista, joiden avulla työtä voi tehostaa ja saada parhaan mahdollisen hyödyn digitalisaation mahdollisuuksista. Kun työn eri osa-alueita automatisoidaan, kokonaistavoitteet kasvavat ja tuottajan oletetaan saavan enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa. Modernin työympäristön hyödyntäminen auttaa taide- ja kulttuurikenttää pärjäämään muiden alojen rinnalla. Työskentelyn tehokkuus voi ratkaista tulevaisuudessa paljon – kuka saa konkreettisia tavoitteita aikaiseksi ja millä aikataululla? SWiPEn raportin mukaan lähes kaikki työ kohtaa sisällöllisiä muutoksia  (mt. 7) ja digitalisuuteen liittyvää uutta osaamista tarvitaan joka alalla – myös meidän tuottajien keskuudessa ja taidekentällä.
  3. Sisällöntuotanto Digitalisaation ja teknologian automatisoidessa rutiineja, myös tuottajat voivat keskittyä rutinoituneiden työtehtävien sijaan sisällöntuotantoon. Tämä muutos voi tuoda lisää sisältöä ja mielekkyyttä työhön. Kun rutiinit automatisoidaan, sisältöosaamisen merkitys kasvaa ja tuottajalta vaaditaan entistä useammin laajaa kentän tuntemusta ja hyviä verkostoja. Millä tavalla tämä huomioidaan tuottajien koulutuksessa? Mitä tämä tarkoittaa tuottajan arjessa?
  4. Motivaatio Millainen tuottaja pärjää tulevaisuuden markkinoilla työntekijänä, yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä? Millainen asenne mahdollistaa taidekentän selviytymisen? Itsensäkouluttaminen, työn mielekkyys ja työn merkitys ovat tulevaisuudessa tärkeämpiä kuin koskaan. Motivaation työskennellä täytyy olla suuri, jotta itsensä kehittäminen ja uusien taitojen omaksuminen ei tunnu liian raskaalta. Työn pitää olla kivaa, jotta sen kehittäminen tuntuu mukavalta eikä taakalta. Kentän aktiivinen tarkastelu sekä muun ympäröivän maailman seuraaminen antavat mahdollisuuden luoda tulevaisuuden työpaikkoja – missä tarvitaan seuraavaksi supertuottajaa? Mikä kentällä tulee seuraavaksi mullistumaan digitalisaation myötä?
  5. Rohkeus Tekniikka mahdollistaa uusia ja hyödyllisiä työkaluja ja palveluja. Esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelut antavat ihmisille mahdollisuuden kuluttaa musiikkia luvan kanssa, pientä kuukausimaksua vastaan, jonka vuoksi piratismi on kokenut inflaation. Mitä muita rutinoituneita käytösmalleja teknologian avulla voidaan mullistaa? Onko tuotantokenttä valmis vastaanottamaan muuttuvan maailman luomat mahdollisuudet?

Loppuun Michio Kakun lyhyt video tulevaisuuden työelämästä. Lämmin katselusuositus!

http://bigthink.com/videos/do-androids-dream-of-stealing-your-job-2

Lähteenä: Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella. SWiPE-konsortion tilannekuvaraportti 31.10.2016.

http://www.smartworkresearch.fi/